E-ČTEČKA

Městská knihovna Blansko disponuje v současné době dvěma čtečkami značky SONY. Každá obsahuje takřka 500 titulů knih. Z této sumy jsou asi dvě třetiny v češtině, jedna třetina v angličtině.

Nově jsou čtečky určeny i ke studijním účelům. Lze do nich vkládat vlastní dokumenty, skripta, e-knihy a další učební materiály a usnadnit si tak přípravu na zkoušky a zápočty. Před vracením stačí vložené dokumenty smazat a čtečka může sloužit dalšímu uživateli.

Vlastní půjčování se řídí Smlouvou o absenční výpůjčce a Knihovním řádem Městské knihovny Blansko a je podmíněno vratnou kaucí ve výši 1000,- Kč.

Konkrétním výpůjčním místem je hudební oddělení MK Blansko. Kontaktní osobou je vedoucí hudebního oddělení Bc. Ivana Filoušová (516410101, filousova@mk.blansko.cz), která poskytuje veškeré informace.

VZOR – Smlouva o absenční výpůjčce

Seznam titulů knih v E-ČTEČCE

Rychlý návod pro obsluhu E-ČTEČKY

1 komentář u E-ČTEČKA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *