Nebojte se PC

Městská knihovna Blansko nabízí veřejnosti již tradiční cyklus „Nebojte se PC“. Je určen zejména seniorům a lidem na rodičovské dovolené, ale nejen jim. Účastník v něm získá přiměřenou formou základní dovednosti, které mu umožní obsluhovat osobní počítač (psaní textů, využívání elektronické pošty, práce s internetem apod.). Kurz se skládá ze tří vyučovacích bloků, každý blok má tři vyučovací hodiny. Výuka probíhá vždy ve středu od 8 do 11 hodin ve studovně a čítárně knihovny.

Lektorem je erudovaný specialista na výpočetní techniku s výukovými zkušenostmi Bc. Michal Bronec.

Cena cyklu: 300,- Kč.

Přihláška je ke stažení zde.

 

NEBOJTE SE PC – pokročilí

Městská knihovna Blansko, vzhledem ke stále častěji objevujícímu se zájmu ze strany veřejnosti, plánuje otevření pokračování tradičního projektu „NEBOJTE SE PC“, který by nesl označení „NEBOJTE SE PC – pokročilí“.

Navazoval by na již získané základy obsluhy osobního počítače a tyto by vhodným způsobem rozvíjel.

Lektorování by připadlo opět Bc. Michalu Broncovi.

Neměnil by se ani rozsah a cena kurzu (3 bloky po třech plných vyučovacích hodinách; vždy 2., 3. a 4. středu v měsíci od 8 do 11 hodin ve studovně blanenské knihovny; administrativní poplatek za celý projekt 300,- Kč).

Projekt „NEBOJTE SE PC – pokročilí“ se uskuteční při minimálním počtu pěti a maximálním počtu sedmi účastníků.

Přihláška je ke stažení zde.

Komentáře nejsou povoleny.