Zelená tužka

Náplň projektu: kurz tvůrčího psaní

Lektor: Mgr. Petr ZAVORAL (středoškolský profesor českého jazyka a literatury Gymnázia Blansko, aktivní autor zejména poezie, účastník literárních soutěží)

Věkové rozpětí potencionálních účastníků, počet kurzistů: min. 15 let, max. 15 účastníků

Zahájení, časová frekvence, délka trvání: kurz bude zahájen v září 2011 (o přesném termínu budou přihlášení s předstihem zpraveni), jedenkrát za 14 dnů dvojhodinový blok, září 2011 – červen 2012

Kurzovné: 200,- Kč (za celý kurz, bude placeno společně s odevzdáním závazné přihlášky a je nevratné)

Zakončení: účastníci, kteří absolvují nejméně 7 bloků, obdrží Osvědčení o absolvování

Místo k získání a odevzdání přihlášky: studovna a čítárna MK Blansko (v provoz. době)

Stručná náplň projektu řazená dle jednotlivých měsíců:

ZÁŘÍ – bezprostřední kontakt se skutečností

ŘÍJEN – mikrosvět našima očima

LISTOPAD – modelace průběhu textu – povídka se třemi danými

PROSINEC – povídka s jednou dominantou

LEDEN – poezie – „věta s obrazem“

ÚNOR – báseň s mnoha konci

BŘEZEN – báseň jako východisko k zamyšlení

DUBEN – výlet do minulosti (dadaismus, poetismus, surrealismus)

KVĚTEN – vlastní tvorba, četba, společná debata

ČERVEN – vlastní tvorba, četba společná debata

Zde je ke stažení anotace včetně přihlášky do kurzu.

Komentáře nejsou povoleny.