Nabídka pro II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Milí pedagogové,

v rukou držíte nabídku programů pro 2. stupeň základní školy a víceletá gymnázia pro školní rok 2023/2024. Programy by měly doplnit a podpořit výuku a motivovat děti k rozvíjení čtenářství a vytváření vlastních názorů a postojů. Zároveň jsou to lekce informačního vzdělávání a hravou formou v nich s dětmi probrat jednotlivá témata.

Programy jsou založeny na dialogu a vzájemné interakci, jejich součástí je vždy také odlehčující aktivita, která ze čtení a vzdělávání dělá zábavu.

V nabídce jsou programy o literárních žánrech, autorech a jednotlivých dílech nebo o historických osobnostech. Rádi však připravíme jakýkoli jiný program podle Vašich potřeb a přání. Podle individuální domluvy lze přizpůsobit nejen téma a formu, ale i délku programu. Běžná délka návštěvy je cca 60 min, program se koná v knihovně a je zdarma.

Lekci si prosím rezervujte emailem, příp. telefonicky.

Těším se, že si to spolu v knihovně užijeme.

Alice Hrbková a dětské oddělení Městské knihovny Blansko

Je to epický!
Literární teorie, žánry a pojmy v lehké teorii a nelehké praxi. Co všechno je literatura a jak se vyznat v její terminologii. Navazující programy o jednotlivých žánrech v příkladech a autorech.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní
Témata: literatura, literární pojmy

V Tramtárii, tam je hej!
Že poesie nemusí být vůbec nuda a číst básně je sexy, Vás zkusí přesvědčit některý z mnoha českých i světových básníků. Nonsensové i trochu serióznější verše kupříkladu Pavla Šruta Christiana Morgensterna nebo jiného Vašeho oblíbence jako zdroj inspirace pro jazykovou kultivaci, rozvoj imaginace a polechtání bránice.
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální, k učení
Témata: jazyk, poezie, humor

Vynálezce prázdnin
Prázdniny by nebyly bez školy a škola, jak ji známe, by nebyla bez Jana Ámose. Dobrodružný život na pozadí evropských dějin a obdivuhodné dílo Komenského jako materiál pro nenásilné vzdělání a trochu násilné interaktivní činnosti.
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, občanské, sociální 
Témata: JAK, baroko, pedagogika, životní podmínky v 17. století

Karel žije!
Život a dílo Otce vlasti jako průlet vrcholným českým středověkem, gotikou, dvorskými moresy, (ne)hygienou, pochoutkami i politickými intrikami. Příležitost stát se na chvíli urbanistou Nového města pražského, zahrát si drápky nebo vrhcáby, případně získat ve hře všech 96 drahokamů Svatováclavské koruny. 
Klíčové kompetence: k učení, občanská
Témata: Karel IV., středověk, gotika, Praha

To je tragédie!
Seznámení s řeckou mytologií, jejími hrdiny a monstry. Jak ovlivnili antičtí bohové evropskou kulturu a proč jsou nám stále tak blízcí? Co božského je v každém z nás a kolik lidského je v každém řeckém bohovi? 
Klíčové kompetence: k učení, občanská, komunikativní
Témata: antika, mytologie, starověké Řecko, bohové, hrdinové

Sejdeme se ve Valhalle
Že severské představy o bozích nemusí být vůbec chladné, o tom Vás přesvědčí notorický lhář Loki, drsňák Thor nebo krasavice Freya, ta, která jezdí na zlatém kanci Gullinburstim. Pustíme si i kousek opery Richarda Wágnera a zkusíme vypátrat vlivy severské mytologie na evropskou kulturu i na nás samotné.
Klíčové kompetence: k učení, občanská, komunikativní
Témata: mytologie, bohové, hrdinové, umění, severská mytologie

14 – 14
Příběh dvou chlapců, které sice dělí celé století, ale spojují je základní lidské hodnoty a emoce. Kniha nenásilně navozuje autentickou představu života před 1. světovou válkou a pocit blížící se katastrofy.
Klíčové kompetence: k učení, občanské, sociální
Témata: 1. sv. válka, válka, řešení dilemat, žebříček hodnot 

Biblické horory
Kniha knih jako studnice strhujících příběhů. Prvky dobrodružné, hororové, erotické nebo třeba pohádkové dle Vaší libosti a výběru. Postavy a situace, které stále fungují, aniž by si mnozí z nás dnes ještě uvědomovali jejich bibličnost. A trocha historických souvislostí nádavkem.
Klíčové kompetence: k učení, občanská, sociální
Témata: Bible, starověk, modelové situace, příběhy, archetypy

Jan řečený Čochtan
Fascinující osobnost Jana Wericha coby spisovatele, divadelníka, emigranta, humoristy, filozofa…
Program věnovaný Fimfáru, autorskému pohádkářství a pohádkovému autorovi. Vhodný návazný program o Osvobozeném divadle, jeho hlavních aktérech a historických kulisách tohoto fenoménu.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální 
Témata: JW, pohádka, divadlo, Osvobozené divadlo, První republika, emigrace, 2. sv. válka

Bratři ve stínu kapradiny
Karel a Josef Čapkové jako piloti českého románu, povídky i divadelní hry. Stín kapradiny nebo Povídky z jedné a druhé kapsy jako ideální odrazový můstek pro seznámení s literaturou „pro dospělé“ i pochopení historických kulis, v nichž oba autoři žili a zemřeli.
Klíčové kompetence: k učení,  občanské 
Témata: JČ, KČ, literatura, První republika, 2. sv. válka

Génius Magor
Zakázané knihy pro děti – existuje vůbec něco takového? Povídání o komunismu, totalitě, disentu, libri prohibiti, samizdatu, monstrprocesech, emigraci, undergroundu a dlouhých vlasech. Básně I. M. Jirouse z vězení, obraz doby v knihách současných autorů (Cílovníci, Vlasy se vrací atd.).
Klíčové kompetence: k učení,  občanské, sociální 
Témata: komunismus, totalita, disent, samizdat

Jak Hitler ukradl růžového králíčka
Knihy o dětství prožitém za holocaustu jsou užitečnou pomůckou pro pochopení historie i učebnicí základních lidských hodnot. Deník Anne Frankové, Ostrov v Ptačí ulici, Transport na věčnost a řada dalších knih jako nenásilný způsob, jak zprostředkovat zkušenost s násilím…
Klíčové kompetence: k učení, občanská, sociální
Témata: holocaust, 2. světová válka, válka, žebříček hodnot 

Poklad na smetišti
Napínavá kniha Odpad se odehrává na smetišti v Rio de Janeiru, ale hodnoty, o kterých vypráví, jsou podstatou života bez ohledu na destinaci. Přátelství, vzpoura proti bezpráví, solidarita, cena bezstarostného dětství, to vše servírované v podobě atraktivní pro dospívající mládež. 
Klíčové kompetence: k učení, sociální
Témata: outsiderství, sociální zařazení

Český rok našich předků
Jak se žilo dříve – svátky a tradice, lidové zvyky a zábavy. Příležitost vyzkoušet si sezónní i náboženské úkony a zamyslet se nad jejich smyslem a původem. Možno vybrat jednotlivé období nebo zvolit program o celém roku.
Klíčové kompetence: k učení, občanská, komunikativní
Témata: lidová slovesnost, folklórní svátky, staré zvyky

Žádnou paniku na Titaniku!
Stále přitažlivá první a poslední plavba Titaniku zpracovaná v příběhu desetiletého chlapce, který přežil, aby mohl vyprávět. Program plný technických informací pro kluky a velkých emocí pro holky. Téma jako stvořené pro doprovodné aktivity.
Klíčové kompetence: k řešení problémů, sociální
Témata: Titanic, vědecko-technický rozmach

nabídka 2023/2024 v pdf


Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments