Kontakty

Mgr. Lukáš Dlapa
ředitel
reditel@mk.blansko.cz
516 410 100
Iva Bučková
vedoucí ekonomického úseku
buckova@mk.blansko.cz
516 410 101
Gabriela Skoupá
pracovnice ekonomického úseku
skoupa@mk.blansko.cz
516 410 101
Lenka Jančová, DiS.
vedoucí úseku knihovních fondů
jancova@mk.blansko.cz
516 410 101
Marie Slaničková
knihovnice
vedoucí oddělení studovna a čítárna
slanickova@mk.blansko.cz
516 410 101
Bc. Pavlína Gargošová
vedoucí úseku služeb čtenářům
gargosova@mk.blansko.cz
777 836 463
516 410 101
Michal Kala
knihovník, zástupce ředitele
kala@mk.blansko.cz
777 836 463
516 410 101
Eva Mollová
kulturně-edukační pracovník
mollova@mk.blansko.cz
728 854 099
Barbora Alexová
oddělení pro děti a mládež
alexova@mk.blansko.cz
777 485 565
516 410 101
Lukáš Kos
knihovník

Komentáře nejsou povoleny.