Kontakty

Mgr. Lukáš Dlapa
ředitel
reditel@mk.blansko.cz
516 410 100

Iva Bučková

vedoucí ekonomického úseku
buckova@mk.blansko.cz
516 410 101
Gabriela Skoupá
pracovnice ekonomického úseku
skoupa@mk.blansko.cz
516 410 101
Lenka Polak, DiS.
vedoucí úseku knihovních fondů
polak@mk.blansko.cz
516 410 101
Marie Skoupá
vedoucí oddělení studovna a čítárna
knihovnice úseku knihovních fondů
slanickova@mk.blansko.cz
516 410 101
Bc. Pavlína Gargošová
vedoucí úseku služeb čtenářům
vedoucí oddělení pro dospělé
gargosova@mk.blansko.cz
516 410 101
777 836 463
Michal Kala
zástupce ředitele
knihovník oddělení pro dospělé
kala@mk.blansko.cz
516 410 101
777 836 463

Pavel Bláha
knihovník oddělení pro dospělé
516 410 101
777 836 463

Lukáš Kos

knihovník oddělení studovna a čítárna
kos@mk.blansko.cz
516 410 101
778 888 214

Barbora Alexová, DiS.
vedoucí oddělení pro děti a mládež
alexova@mk.blansko.cz
516 410 101
777 485 565

Bc. Alice Hrbková
knihovnice oddělení pro děti a mládež
hrbkova@mk.blansko.cz
516 410 101
777 485 565
Mgr. Eva Mollová
kulturně-edukační pracovník
mollova@mk.blansko.cz
516 410 101
728 854 099

Komentáře nejsou povoleny.