Oddělení pro dospělé čtenáře a cizojazyčné oddělení

Úsek služeb čtenářům

Oddělení pro dospělé čtenáře Městské knihovny Blansko se nachází ve 3. patře polyfunkční budovy na Rožmitálově 4 v Blansku.
Ve volném výběru se zde nachází beletrii (romány, poezii, divadelní hry, sci-fi) a naučná literatura.
Fond naučné literatury je rozdělen tematicky podle pravidel  Mezinárodního desetinného třídění (MDT). K dispozici jsou 2 PC s on-line katalogem.
V oddělení pro dospělé čtenáře je možnost připojit se k WiFi síti pomocí vlastního zařízení.

Oddělení pro dospělé čtenáře Oddělení pro dospělé Oddělení pro dospělé čtenáře

Poskytované služby:

Absenční půjčování dokumentů (knih) na dobu 1 měsíce, které lze v případě potřeby prodloužit, pokud nejsou žádány dalším čtenářem.

Prezenční půjčování dokumentů v knihovně

Rešeršní služby

Poskytování bibliografických a faktografických informací

Rezervace knih – poplatek 10 Kč za kus při vyzvednutí dokumentu (informace o uskutečněné rezervaci jsou zasílány na e-mail, SMS nebo korespondenčním lístkem).

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

V případě, že se v našem knihovním fondu nenachází dokument (kniha, časopis…), o který je zájem, lze jej (nebo jeho kopii) prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) objednat z jiné knihovny a následně zapůjčit.
Podmínky výpůjčky stanoví knihovna, která dokument vlastní – tzn.  stanoví výpůjční lhůtu a zda půjde o absenční či prezenční výpůjčku.
Zažádat o výpůjčku můžete vyplněním žádanky osobně v knihovně, nebo e-mailem na adresu gargosova@mk.blansko.cz. V obou případech je požadavek zaevidován jako závazný a nelze jej později zrušit. Jakmile obdržíme žádaný dokument, uvědomíme o tom žádajícího SMS nebo e-mailem. Lhůta vyřízení žádosti o MVS není předem stanovena – závisí na momentální dostupnosti žádaného dokumentu. Tato služba je zpoplatněna 50Kč za kus (náklady na poštovné a balné).
V případě fotokopie hradí čtenář částku, kterou stanoví zasílající knihovna (cena za jednu stranu fotokopie + poštovné).

Garantované projekty:

Svatovalentýnská soutěž
Soutěž pořádaná k únorovému svátku zamilovaných.
Garant: Bc. Pavlína Gargošová

BURZA (prodej vyřazených dokumentů)
Celoroční prodej vyřazených dokumentů a v květnu  2 – 3 středy prodej před budovou knihovny.
Garant: Bc. Pavlína Gargošová

Magnesia Litera
Informace o každoročně udělovaných prestižních literárních cenách.
Garant: Bc. Pavlína Gargošová

Festival poezie
Zahrnuje akci Trocha poezie nikoho nezabije (každý čtenář si může odnést ozdobně převázanou básničku) a Večer poezie.
Garant: Bc. Pavlína Gargošová, Michal Kala

Knihovnické lekce pro 1. ročníky středních škol (ve spolupráci s oddělením studovna a čítárna)
Základní seznámení se službami knihovny, praktické vyhledávání v katalogu.
Garant: Bc. Pavlína Gargošová, Michal Kala

Besedy se spisovateli, autorská čtení, literárně hudební podvečery.
Garant: Michal Kala

Další projekty

Blanenská univerzita (nejen) pro seniory
Každoroční desetidílný cyklus vzdělávacích přednášek.

KráLiK aneb Krásná Literatura Kraje
Neformální edice Městské knihovny Blansko, která jednoduchými technickými prostředky s nízkou ekonomickou náročností a svépomocným způsobem vydává zejména regionální publikace.

Letní půjčovna v Aquaparku Blansko
V letních měsících otevírá Městská knihovna Blansko svoje „detašované pracoviště“ v blanenském aquaparku. Ve spolupráci se Službami Blansko, s.r.o. nabízí čtivo přímo u venkovního bazénu.

Novoroční koncert
Každoroční „hudební poděkování“ čtenářům a návštěvníkům knihovny.

Městská knihovna Blansko disponuje multifukční místností „KULTURKA“ s kapacitou cca 60 míst k sezení, jež je vybavena moderní audiovizuální technikou a slouží k pořádání projektů a nejrůznějších jednorázových akcí. Nachází se ve 4. patře.
Správce místnosti: Michal Kala

pracovník oddělení pro dospělé čtenáře
                               kala@mk.blansko.cz
                               516 410 101

Multifunkční místnost Multifunkční místnost Multifunkční místnost

Komentáře nejsou povoleny.