Blanenská univerzita (nejen) pro seniory

 Záštitu nad projektem převzal starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák

 

Název projektu: „MORAVSKÝ KRAS ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ“

Náplň projektu: cyklus 10 přednášek

Lektor: Mgr. VLASTISLAV KÁŇA

Věkové rozpětí potencionálních účastníků: preferován je seniorský věk (není však podmínkou),

max. počet účastníků: 50

Zahájení, časová frekvence, délka trvání: cyklus bude zahájen v pátek 22. září 2017 v 17:30; září 2017 – červen 2018; vždy pátek 17,30 – 19,00 hod.;

Poplatek: 300,- Kč (za celý cyklus, bude placen společně s odevzdáním závazné přihlášky a je nevratný)

Zakončení: účastníci, kteří absolvují nejméně 7 přednášek, obdrží Osvědčení o absolvování

Garant projektu (veškeré informace): Mgr. Lukáš Dlapa (reditel@mk.blansko.cz, tel. 516 410 100)

Místo k získání a odevzdání přihlášky:  studovna a čítárna MK Blansko (v provozní době)

Rámcová náplň jednotlivých přednášek:

09/2017 – Podoby současné i minulé speleologie

Stručné dějiny výzkumu krasu u nás i ve světě. Rozdíly mezi bádáním v minulosti a dnes. Techniky, postupy, metody a cíle současné speleologie. Amatérská a profesionální jeskyňařina. Jeskyňář, montanista, speleolog. Velké a menší objevy. Výhled do budoucna.

10/2017 – Geologie Moravského krasu

Devonské vápence a jejich výskyt v Evropě a ČR. Kras a pseudokras. Geologie Drahanské vrchoviny. Stavba Moravského krasu, vliv hercynského vrásnění. Krasové jevy (jeskyně, propasti, závrty, škrapy). Jeskynní výplně a sedimenty v jeskyních, jejich původ a stáří. Jeskynní systémy v Moravském krasu, jejich srovnání s jinými krasovými oblastmi. Zajímavé geologické lokality v Moravském krasu a okolí, tipy na výlet.

11/2017 – Živá příroda MK

Kras jako oáza života v kulturní krajině. Biota kaňonů, potoků a lesů na svazích. Kavernikolní fauna. Troglobionti a troglofilové, život v temnotách. Netopýři Moravského krasu. Malí a velcí lovci. Ochrana přírody v krasových oblastech, CHKO Moravský kras. Pravidla pohybu a pobytu v chráněném území.

12/2017 – Počátky bádání v MK – staří objevitelé.

Kosti draků a jednorožců. Barokní badatelé. Dobrodruzi v bílých parukách. První sestupy, první mapy. Romantismus není jen literatura. Nástup vědy a techniky. Jindřich Wankel a jeho doba, Kříž, Knies,Maška, Čapek, Nouackh a další objevitelé. Nová generace. Přicházejí „amatéři“.

1/2018 – Výzkum MK v současnosti

Nové techniky a postupy, nové objevy a výzvy. Významné objevy a postupy v Moravském krasu v posledních desetiletích. Česká speleologická společnost a její role ve výzkumu, ochraně a poznávání krasu. Novinky geologického, hydrologického a paleontologického výzkumu v Moravském krasu, významné lokality a jejich perspektivy.

2/2018 – Jeskynní paleontologie

Draci, jednorožci a tržiště. Staré kosti a nástup vědy. Jak se kope pleistocén. Vývoj života a krajiny ve čtvrtohorách. Doby ledové a jeskyně. Moravské Serengeti. Když na Moravě vládli lvi. Medvědí jeskyně. Hyení doupata. Jaguáři na Moravě. Současný stav významných lokalit z minulosti. Nové nebo znovuobjevené lokality výzkumu pleistocénní fauny v Moravském krasu. Nejnovější nálezy a objevy.

3/2018 – Lidé v jeskyních, výlet do jeskynní archeologie; (Mgr. M. Novák)

První bydlící – neandrtálci. Lovci sobů a koní – magdalénci. Oblázky z Býčí skály, kosti z Pekárny. Nejstarší zemědělci v jeskyních. Doba kamenná, bronzová a železná. Halštat není zaklínadlo. Poklady, kosti a rituály. Výstavy a expozice, návod k návštěvě.

4/2018 – Záhady a tajemství Býčí skály

(jako host V. Šebeček, eventuelně také M. Novák, po přednášce diskuse, předvedení originálů (snad) a replik nálezů, přiblížení náhledů romantické archeologie)

Tajemná jeskyně v lesích. Pověsti, písně a povídačky. Náš pan doktor. Antický býček v jeskynní suti. Velká chvíle Heinricha Wankela. „Tajemný, smutný, temný průvod se ubíral údolím…“ Nedoceněný poklad. Jak to vlastně bylo? Jak se kopíruje poklad? Tajemství krásné princezny. Výstavy, expozice, sbírky a možnost je vidět.

5/2018 – Výzkum Byčí skály dnes

(jako host J. Svozil, po přednášce diskuse)

Jeskyňáři proti tajemství podzemí. „Proč lezeme do jeskyní? Protože jsou.“ Poslední bílá místa na mapě. Technika ve službě objevům. S vodou a čerpadly. Nové poznatky a nová karsologie.

6/2018 –  Z Moravského krasu do světa; (hosté – aktuálně se navrátivší z expedic)

Jeskyňáři vyrážejí za poznáním. U sousedů.  Rumunsko a Balkán. Slovinsko a macaráti. Mexické vodní jeskyně, stolové hory a ledovce. Plány a perspektivy.

Anotaci spolu s přihláškou si můžete stáhnout zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *