Blanenská univerzita (nejen) pro seniory

Záštitu nad projektem převzal starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák

Název projektu: „Blansko – jak šel čas“

Náplň projektu: cyklus 10 přednášek

Lektor: Pavel Svoboda

Věkové rozpětí potencionálních účastníků: preferován je seniorský věk (není však podmínkou), max. počet účastníků: 50

Zahájení, časová frekvence, délka trvání: cyklus bude zahájen v pátek 21. září 2018 v 17.30, vždy pátek 17.30–19.00 hod., září 2018 – červen 2019

Poplatek: 300,- Kč (za celý cyklus, bude placen společně s odevzdáním závazné přihlášky a je nevratný)

Zakončení: účastníci obdrží Osvědčení o absolvování

Garant projektu (veškeré informace): Mgr. Lukáš Dlapa (reditel@mk.blansko.cz, tel. 516 410 100)

Termín pro odevzdání přihlášky: od středy 5. září 2018 na ekonomickém oddělení – 4. patro, paní Skoupá (v provozní době knihovny)

Rámcová náplň jednotlivých přednášek:

21. září 2018 – Vznik Blanska a jeho historičtí vlastníci

 • Nejstarší zprávy o blanenském regionu. Blansko v držení olomouckých biskupů, Jindřich Zdík, rytíři Žalkovští ze Žalkovic, rod Lvů z Rožmitálu, rod Gellhornů, rod Salmů.

19. října 2018 – Blansko 1848–1945

 • Revoluční rok 1848, zrušení poddanství, první blanenský starosta. Stavba železnice, povýšení Blanska na město, obyvatelé, průmysl, školství a kultura, druhá světová válka.

16. listopadu 2018 – Blansko v literatuře

 • Od nejstarší literatury Blanska až k současné (Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti, Paměti města Blanska a okolních hradů…). Blansko v pověstech, pohádkách a příbězích (Mánesovská pohádka, Prokletý rytíř, Pohádky na dvě stránky…).

14. prosince 2018 – Blansko 1945–1989

 • Proměny blanenských ulic, výstavba středu města a jeho částí Sever I, Sever II, Sever III. Jak se měnila oblast průmyslu, školství a kultury.

18. ledna 2019 – Významné blanenské osobnosti

 • Karel Absolon, Jaroslav Bakeš, Josef Čech, Jan Knies, František Kretz, Erich Roučka…

22. února 2019 – Blanenské spolky a historie podnikání

 • Vznik a vývoj spolků – Okrašlovací spolek, čtenářsko-pěvecký spolek Rastislav, Tělocvičná jednota Sokol, Turistický odbor Klubu českých turistů.
 • Cechovnictví, živnostenské podnikání (železářství, elektroprůmysl, keramický průmysl a průmysl stavebních hmot, chemický průmysl, mlýny…).

22. března 2019 – Blansko výtvarné

 • Blanenští profesionální i neprofesionální výtvarníci. Sochy, plastiky, pamětní desky a jiné výtvarné prvky v Blansku.

26. dubna 2019 – Blansko krok za krokem

 • Pěší prohlídka zajímavých míst Blanska aneb „Co jste v Blansku neviděli“.

17. května 2019 – Blansko po „Sametu“

 • Vývoj Blanska do současnosti ve všech oblastech života.

21. června 2019 – Blansko na pohlednicích a blanenské zajímavosti

 • Když se řekne Hluchov, Kancnýřka, Opálenka, Alice…

Anotace

Přihláška

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *