Štětec, křída, pastelka

Anotace projektu

Náplň projektu: kurz základů a rozvoje praktických výtvarných technik a činností

Lektor: EVA JURAČKOVÁ (učitelka výtvarné výchovy s dlouholetou praxí, aktivní výtvarná umělkyně)

Věkové rozpětí potencionálních účastníků, počet kurzistů: min. 18 let, max. 15 účastníků

Zahájení, časová frekvence, délka trvání: kurz bude zahájen v září 2011 (o přesném termínu budou přihlášení s předstihem zpraveni), jedenkrát za měsíc dvojhodinový blok, září 2011 – červen 2012

Kurzovné: 200,- Kč (za celý kurz, bude placeno společně s odevzdáním závazné přihlášky a je nevratné)

Zakončení: účastníci, kteří absolvují nejméně 7 bloků, obdrží Osvědčení o absolvování

Místo k získání a odevzdání přihlášky: studovna a čítárna MK Blansko (v provoz. době)

 

Stručná náplň projektu řazená dle jednotlivých měsíců:

ZÁŘÍ: Seznámení s kresbou (org. projektu, pomůcky, historie, typy šrafur, stínování…)

ŘÍJEN: Zátiší (kresba tužkou, kompozice…)

LISTOPAD: Zátiší (perokresba, fixokresba…)

PROSINEC: Studijní kresba (ruka, prst, dlaň – upevnění proporcí…)

LEDEN: Kresba pastely (kresba zvířete…)

ÚNOR: Bílé zátiší (kresba bílou pastelkou…)

BŘEZEN: Perspektiva (kresba podle obrázku, reálná kresba…)

DUBEN: Akvarel (mokrý, suchý…)

KVĚTEN: Postava (kresba člověka podle dřevěného modelu…)

ČERVEN: Kresba v plenéru (úhel pohledu…)

 

Přihláška včetně výše uvedené anotace je ke stažení zde.

Komentáře nejsou povoleny.